Lausuvat spesialistimme

Palveluissamme toimii lausujina yli 25 oman alansa spesialistia. Spesialistimme koostuvat kardiologeista, neurofysiologian erikoislääkäreistä, kliinisen neurofysiologian erikoislääkäreistä, keuhkosairauksien erikoislääkäreistä, korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreistä sekä sisätautien erikoislääkäreistä. Spesialistimme ovat alansa kokeneimpia erikoislääkäreitä Suomessa.

Alla esittelemme kolme lausuvaa lääkäriämme.

EKG:N PITKÄAIKAISREKISTERÖINTI

Professori Lauri Toivonen
Erikoisala: Kardiologia
Osaamisalueet: Sydänsairaudet, sydämen rytmihäiriöt

”Sydämen rytmihäiriöt vaihtelevat haittaa tuottavista tuntemuksista terveyttä vakavasti uhkaaviin kohtauksiin. Oireena voivat olla epäsäännöllisen sykkeen lisäksi pyörtyminen, hengenahdistus, rintakipu tai aivohalvaus. Epäilyn herätessä on tärkeätä selvittää rytmihäiriön laatu ja mahdollinen sydänsairaus. Coronaria Analyysipalvelut antaa mahdollisuuden tutkia rytmihäiriöitä EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin avulla nopeasti ja vaivattomasti potilaan omassa hoitopaikassa. Rekisteröinnin analysoivat lääkärit ovat rytmihäiriöiden diagnosoinnin ja hoidon asiantuntijoita. Lausunnossa annetut suositukset tukevat lääkäriä hoitamaan potilasta tai ohjaamaan hänet muualle jatkohoitoon.”

yöpolygrafia

Lääketieteen tohtori Marisanna Schwenson
Erikoisalat: Keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen fysiologia, unilääketieteen erityispätevyys
Osaamisalueet: Uniapnean diagnostiikka ja hoito, unilääketiede

“Uniapnea on unenaikainen hengityshäiriö. Suomessa uniapneaa sairastaa jopa yli 10 % aikuisväestöstä, valtaosa heistä vielä tietämättään. Merkittävin uniapnean riskitekijä on ylipaino. Hoitamaton uniapneatauti lisää merkittävästi kuolleisuusriskiä. Lisääntynyt riski aiheutuu pääosin uniapneaan liittyvästä sydän- ja verisuonitautien sairastavuudesta. Myös uniapnea ja kakkostyypin diabetes ovat yhteydessä toisiinsa. Puolella uniapneapotilaista on diabetes ja jopa kolme diabeetikkoa neljästä sairastaa uniapneatautia. Onnistunut uniapnean hoito ehkäisee tehokkaasti uniapneaan liittyviä vakavia terveyshaittoja. Uniapnean diagnostiikka vaatii aina unitutkimuksen. Yöpolygrafialla määritetään minkälainen ja kuinka vaikea-asteinen uniapnea on kyseessä.”

Verenpaineen vuorokausiseuranta

Professori Mikko Syvänne
Erikoisalat: Kardiologia, sisätaudit, yleislääketiede
Osaamisalueet: Sydänsairaudet sekä niiden ehkäisy, tutkiminen ja hoito

“Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti eniten terveitä elinvuosia verottava sairauksien riskitekijä. Hoitamalla kohonnutta verenpainetta voidaan tehokkaasti ehkäistä sen haitallisia seurauksia: aivoverenkierron häiriöitä, sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa. Hoitoa tarvitsevien potilaiden tunnistaminen ja jo tunnistettujenkin hoito toteutuvat edelleen puutteellisesti. Diagnostiikassa merkittäviä ongelmia ovat verenpaineen vaihtelu mittauskerrasta toiseen ja ns. valkotakki-ilmiö, joiden johdosta yksittäiset, erityisesti vain ammattihenkilöiden suorittamat mittauksen voivat antaa vallitsevasta verenpaineesta harhauttavan kuvan. Potilaiden omaseuranta on hyödyllistä, mutta siitä huolimatta usein jää epävarmuutta todellisesta verenpaineesta. Verenpaineen vuorokausirekisteröinti on kultainen standardi, joka antaa kokonaiskäsityksen lisäksi myös ainutlaatuista tietoa yöverenpaineesta, jonka ennustearvo on erityisen suuri. Rekisteröinnin raportti käsittää numerotietojen lisäksi erikoislääkärin arvion ja suuntaa-antavia suosituksia hoidosta.”