Etäkonsultaatiot

Näkemyksemme mukaan terveydenhuollossa voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä etäkonsultaation keinoin. Hoidon saavutettavuus paranee palveluiden ollessa tarjolla ensimmäisessä hoitopaikassa siten, että erityisasiantuntemusta vaativat osat hoitoprosessista tarjotaan tietoverkon välityksellä. Erikoissairaanhoidon asiantuntemus on suoraan perusterveydenhuollon lääkärin käytettävissä ilman perinteistä lähetekierrettä. Lisäksi etäkonsultointi mahdollistaa erikoislääkäripalveluiden tarjoamisen potilaille asuinpaikasta riippumatta. Etäkonsultaation avulla terveydenhuollon yksiköt voivat saavuttaa myös muita erilaisia hyötyjä:

  • Terveydenhuollon tehokkuus ja prosessien sujuvuus paranevat
  • Lähetteet erikoislääkärille vähenevät
  • Jonotusaika tutkimukseen lyhenee
  • Diagnoosin saaminen ja hoitoon pääsy nopeutuvat
  • Potilastyytyväisyys kasvaa

Coronaria tuottaa etäkonsultaatiopalveluita terveydenhuollon eri yksiköille, esimerkiksi lääkäriasemille, työterveyshuolloille ja terveyskeskuksille. Tuottamamme kokonaispalvelut ovat EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, yöpolygrafia ja verenpaineen vuorokausiseuranta. Palvelukonseptissamme terveydenhuollon yksikön lääkäri saa käyttöönsä Suomen kokeneimpien erikoislääkäreiden osaamisen niin rytmihäiriöiden, verenpaineen kuin uniapnean analysoinnin osalta.

Tutustu palveluihimme

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti
yöpolygrafia
Verenpaineen vuorokausiseuranta